Een nieuwe manier van werken

Zit je vaak iets achter met je werk? Of denk je dat je veel effectiever zou kunnen werken, je weet alleen niet hoe? In deze blog gaan we twee verschillende manieren van werken bespreken. Alle twee de methoden vergroten de effectiviteit en productiviteit. De twee methoden noemen scrum en lean en worden al op veel werkplekken gebruikt.

Scrum methode

Deze methode is in de IT ontstaan, maar wordt ondertussen ook in andere vakgebieden gebruikt. Het ontstaan om in teamverband en op een effectieve manier software te ontwikkelen. Dit kan natuurlijk voor elk project gebruikt worden. Naast de effectiviteit, brengt deze methode nog andere voordelen met zich mee. Binnen deze methode werk je namelijk in korte sprints. Het gevolg hiervan is dat je in 2-4 weken je opgestelde doelen bereikt. Met de hulp van een zogenaamd scrum boord, heb je met deze methode ook een mooi inzicht in de vooruitgang van je project. Omdat je in zo korte sprints werkt, bouw je alleen aan de taken die nodig zijn.

Lean methode

Bij de lean methode staat verbeteren centraal. Iedereen in een team werkt alleen aan de dingen die waarde creëren voor de klant. Daardoor hou je jezelf niet bezig met onbelangrijke taken, en heb je meer tijd over voor de belangrijke taken die de ervaring van de klant verbeteren. In het onderwijs moet je hier bijvoorbeeld naar de leerlingen luistere. Ook ouderbetrokkenheid is dan belangrijk. Het is bij deze methode erg belangrijk om naar de klant te luisteren. Op deze manier leer je wat goed loopt en wat verbeteringen nodig heeft. Niemand weet beter wat de klant goed vindt dan de klant zelf.Me alle twee de methoden werk je dus effectiever en productiever. Er wordt alleen op de belangrijke taken gefocust, hierdoor worden de verspillingen kleiner en kleiner. Deze methoden kunnen echt in elk vakgebied gebruikt wordenen zijn heel passend voor het onderwijs.