Opleiding psychologie: waar kun je straks aan het werk?

opleiding psychologie

Het is zo’n beroep waarvan waarschijnlijk iedereen hetzelfde beeld heeft. Zeg je dat je psychologie studeert, dan zullen velen je in de toekomst namelijk al zien zitten achter een groot, zwaar bureau, hangend in je relaxfauteuil en luisterend naar de problemen van een cliënt. Dit is het werk van de psychotherapeut. Maar als psycholoog is er zoveel meer mogelijk! Wat dacht je van de volgende jobs?

Verkeerspsycholoog

Zo af en toe hoor je het weleens voorbij komen in het nieuws: de verkeerspsycholoog. In deze functie houd je je bezig met de gedragingen van mensen in het verkeer. Het doel van je werk is om het gedrag van verkeersdeelnemers te analyseren en te beïnvloeden. Zodoende is het werk dus tweezijdig: enerzijds adviseer je bijvoorbeeld gemeenten en provincies over te nemen maatregelen, anderzijds help je bij de uitvoering ervan. Verkeerspsychologen worden bijvoorbeeld ook veel ingezet bij het oplossen van fileproblematiek.

Overigens is niet iedere psycholoog die zich met het verkeer bezighoudt een verkeerspsycholoog. Bij Rijbewijsbelang werken bijvoorbeeld ook psychologen, maar deze houden zich bezig met de rijvaardigheid en rijgeschiktheid van mensen die een maatregel opgelegd hebben gekregen wegens alcohol- of drugsgebruik in het verkeer.

Sportpsycholoog

Als sportpsycholoog geef je (top)sporters mentale begeleiding, om tot betere prestaties te komen. Je helpt ze doelen te stellen, te focussen en zich optimaal te concentreren op een wedstrijd. Ook leer je ze om te gaan met teleurstellingen, om er uiteindelijk sterker van te worden. In veel gevallen zal een sporter met een mentaal probleem zich bij je melden, maar sportpsychologie is ook preventief toepasbaar.

Ontwikkelingspsycholoog

Een ontwikkelingspsycholoog doet onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, waarin gekeken wordt naar hoe het gedrag van een kind zich verhoudt tot zijn of haar leeftijd. Op deze manier is het mogelijk achterstanden en stoornissen in kaart te brengen, waarop vervolgens behandelingen afgesteld kunnen worden. In deze functie ben je dus met name bezig met bestuderen en onderzoeken. Neig jij meer naar de klinische kant? Dan is dit wellicht niet jouw tak van sport.

Forensisch psycholoog

Als forensisch psycholoog houd je je bezig met het behandelen van daders én slachtoffers van misdrijven. Dit kan bijvoorbeeld om huiselijk of seksueel geweld gaan. Hierbij ga je op zoek naar de oorzaken die ten grondslag liggen aan het strafbaar handelen van daders en richt je je tevens op slachtofferhulp: hoe kun je voorkomen dat een slachtoffer van een bepaald vergrijp in de toekomst zo min mogelijk hinder ondervindt van deze traumatische gebeurtenis?