Wat betekent de participatiewet voor jou?

De participatiewet is sinds 2015 in Nederland in werking getreden. Daarom is het na 5 jaar een goed moment om te kijken waar dit toe geleid heeft. 

Deze wet kwam ter vervanging van de Wajong, Wet sociale werkvoorziening en de Wet werk en Bijstand. Hij is bedoeld om er voor te zorgen dat alle participanten in onze maatschappij werken naar de mogelijkheden die zij hebben. Mochten zij een afstand hebben tot de arbeidsmarkt dan zijn er regelingen waar zij aanspraak op kunnen maken om zo deze afstand te verkleinen. Er zijn meerdere organisaties die hierbij kunnen ondersteunen zoals de professionals van Sam

Wat kunnen burgers verwachten?

Zo krijgen burgers ondersteuning bij het vinden van passend werk in het geval dat zij geen baan hebben en kunnen zij tot die tijd ook aanspraak maken op een uitkering. Of burgers hier recht op hebben wordt individueel bepaald en er worden bovendien ook voorwaardes aan gesteld. Bij het niet naleven hiervan kunnen ook boetes uitgedeeld worden, laat u zich daarom hierover goed adviseren! 

In 2019 kwam de wet negatief onder de aandacht vanwege een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Zij concludeerden dat de wet niet de gewenste resultaten behaald heeft wat verklaart kan worden doordat de wet berust op verkeerde aannames. Veel personen zijn door de aanpassingen in de wet slechter af dan voorheen en het is daarom ook de vraag hoe lang de wet op deze manier nog stand houdt. De roep om aanpassingen wordt steeds luider aangezien de groep benadeelden sterk blijft groeien. De verwachting is dan ook een belangrijk thema wordt bij de volgende verkiezingen. 

Bron: wijzijnsam.nl